• Home
  • /Blog
  • /Těhotenství, mateřství a fotografie (kurz tvůrčího psaní a fotografie 2016)
Těhotenství, mateřství a fotografie (kurz tvůrčího psaní a fotografie 2016)

Těhotenství, mateřství a fotografie (kurz tvůrčího psaní a fotografie 2016)

Každý člověk je domem, v němž bydlí mnoho obrazů a snů. A právě mateřství od prvních měsíců těhotenství přes první roky intenzivního spoluživota s naším dítětem je jedinečnou dobou plnou velkých změn, vnějších, vnitřních. Každá matka je ve své nové roli umělkyní, která tvoří kruh života, předává jazyk, improvizuje v každodenních situacích, intenzivně vnímá (Anna Saavedra).

Prostřednictvím fotografie a tvůrčího psaní jsme se pokoušely dovést účastnice kurzu k zaznamenání této jedinečné zkušenosti, vlastních pocitů, zážitků, vzpomínek a nových souvislostí. Zážitek mateřství je svět viděný zevnitř. Umění je prostředkem, jak tento zážitek zobrazit, jak o něm komunikovat s okolním světem. Je to způsob, jak zaznamenávat nová místa do mapy paměti.

A z tohoto místa promluvit – o sobě samé, o svých dětech a způsobu, jakým jsme je přivedly na svět, o našich vlastních matkách a o tom, co nám předaly ze svých zkušeností, o našich partnerech v dobrém i zlém, o hledání vlastní cesty, vlastního sebevyjádření. Klíčová pro nás byla důvěra ve sdílení, v to, že v každé ženě je mnoho různých žen a že společně s ostatními ženami tvoříme mozaiku, odraz světů minulých i budoucích.

Facebook
Google+
https://www.evamelo.cz/tehotenstvi-materstvi-a-fotografie">
Instagram