Obchodní podmínky

 • Home
 • /Obchodní podmínky

MgA. Eva Cacková
IČ: 76596630
Nejsem plátce DPH

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Domluva fotografování

 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem a mnou

 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým pracuji a nemá proti němu žádné výhrady

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost minimálně 2 dny předem

 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

Splatnost cen

 • cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení

 • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním

 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

 •  k ceně zvoleného fotobalíčku účtuji cestovné 7,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět, pokud je focení mimo Brno

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • do 3 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

 • vybrané fotografie k úpravě odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 2 týdnů od jejich obdržení a to tak, že napíše přesně čísla přiřazená fotografiím.

 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • doba dodání fotografií je týden od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – vždy do 3 pracovních dnů však klient obdrží 10 nejlepších fotek

Předání fotografií

 • hotová zakázka se zasílá klientům datovou úschovnou – pokud se fotografie tisknou, pak v dárkovém balíčku spolu s flashkou prostřednictvím pošty

 • osobní předání není možné

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI !!!

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku

 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva (dle autorského zákona č. 121/2000 sb) a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Facebook
Google+
https://www.evamelo.cz/obchodni-podminky">
Instagram