• Home
  • /Blog
  • /tvůrčí listy pro maminky na rodičovské
tvůrčí listy pro maminky na rodičovské

tvůrčí listy pro maminky na rodičovské

Mateřství jako tvůrčí cesta
Pracovní listy pro ženy na mateřské dovolené (autoři: Anna Saavedra a Eva Melo)

Pracovní listy pro ženy na mateřské dovolené by měly sloužit k uchopení a pojmenování základních témat spojených s etapou raného mateřství a vstupu do mateřské role skrze různé umělecké techniky a tvůrčí psaní. Uvědomění si těchto témat a jejich tvůrčí zpracování může být z hlediska osobní historie každé konkrétní ženy cenným autentickým záznamem pro příští roky života. Může také pomoci rozptýlit každodenní rutinu v péči o malé dítě kreativními úkoly, skrze které je možno zachytit nejen jedinečnost tohoto období, ale i jeho potenciální úskalí, která okolnímu světu často zůstávají skryta – a tudíž nejsou řešena. Vstup do mateřství je obdobím mnoha změn. Nejsou to jen změny biologické. Ty plní stránky časopisů i internetová fóra. Jsou to změny v sociální identitě ženy, změny rodinných konstelací, změny v osobní psychologii ženy – je to cesta duše do nových, zatím nepopsaných a neobjevených území. Našim úkolem je duši na této nové cestě doprovodit, třídit materiál nových zážitků, starých vzpomínek, radostných emocí i skrytých strachů. Najít způsob jejich vyjádření. Vstup do mateřství je obdobím tvůrčí inspirace, která, pokud je brána vážně a s respektem, přináší na světlo řadu zásadních témat a úžasných momentů…

Zkusme například k tvůrčímu vyjádření použít fotoaparát nebo stačí dnes už běžný mobilní telefon s fotoaparátem. Nemusíme se zatěžovat tím, že neovládáme techniku i když alespoň jednoduchá základní dovednost při ovládání fotopřístroje pomůže k přesnějšímu vyjádření svých myšlenek. Co je ale důležitější, fotoaparát nám dopomůže k uvědomění si „zázračných okamžiků“, které se nám během každého dne dějí. Stačí se ráno rozhodnout a přimět se k tomu být bdělí a připravení tyto chvíle zachytit. Uvidíte, že se k fotografiím budete rádi vracet, zvláště po mateřské „dovolené“:))

Co je to mateřství?
Zkuste pojmenovat nejčastější emoce spojené s mateřstvím. Zakreslete tyto emoce na papír a dejte jim nějakou výtvarnou podobu /znak, symbol/, uvažujte o jejich rozmístění a velikosti, proporci, tak jak tyto emoce cítíte ve svém současném každodenním životě.
Jaký pocit každodenně zakoušíte?
Mapa mateřství
Zkuste pojmenovat nejčastější emoce spojené s mateřstvím. Zakreslete tyto emoce na papír a dejte jim nějakou výtvarnou podobu /znak, symbol/, uvažujte o jejich rozmístění a velikosti, proporci, tak jak tyto emoce cítíte ve svém současném každodenním životě.
Jaký pocit každodenně zakoušíte?
Planeta matek
Zkuste si představit, že jste autorka nového sci-fi filmu Planeta matek. O čem by byl tento film? Jak by taková planeta vypadala? Navštěvujete místa, kde se shromažďují výhradně matky malých dětí? Baby kavárny? Pískoviště? Zkuste si zahrát na „filmového režiséra“ a hledat zde námět pro svůj budoucí film, zkuste sledovat, o čem se na takových místech nejčastěji mluví a jakým způsobem.
Fotografie na pískovišti či místě, kde se shromažďují matky – absurdní situace, úsměvná (komická), vyvolávající lítost či smutek
Dokonalá matka – komiks – nabourání stereotypu
Naše představa o mateřství je do velké míry určena společensky. Nejen tím, co si neseme z vlastní rodiny či z našeho bezprostředního okolí, ale také z oblasti médií a popkultury, která vytváří obraz „dokonalé super-matky“.
Zkuste najít v časopise fotku takovéto „dokonalé super-matky“, vystřihnout, nalepit na prázdný papír a připsat k ní komiksovou bublinu. Obrazové sdělení je „jsem dokonalá, všechno mám pod kontrolou, všechno je perfektní“ – a do bubliny doplňte, co si tato žena myslí doopravdy, tedy „holou pravdu“, která bude sloužit k rozbití stereotypu „dokonalé super-matky“, zkuste napsat, co ji štve, trápí, čeho se bojí, co pod svou dokonalou maskou před světem skrývá.

Proměna / Můj autoportrét předtím, než jsem byla matkou a potom /fotka a koláž
Vstup do mateřství je možná největší proměnou, kterou žena ve svém životě prochází. Zkuste (podobně jako v oblíbené rubrice „Proměna“) vybrat svůj portrét, „předtím“ a „potom“, kterým můžete tuto proměnu charakterizovat. Každou z fotek nalepte na prázdný papír a doplňte technikou koláže o věci /symboly, atributy/ charakterizující dvě odlišné životní etapy – Vás bezdětnou a Vás jako matku.
Porovnejte výsledné snímky/koláže „předtím“ a „potom“ a zkuste k nim napsat krátký text jako vaši osobní bilanci této proměny.
Co jste ztratila? Co jste získala? Co jste ztratila, ale chtěla byste opět získat?

Můj porodní příběh
Napište svůj „porodní příběh“. Jak přišlo na svět Vaše dítě / Vaše děti? Můžete použít různé formy psaní – vyprávění, popis, báseň – nebo jejich kombinaci.
Portrét mého dítěte / mých dětí – fotka
Vytvořte portrét svého dítěte / svých dětí. Můžete použít starší fotografii nebo udělat novou. Pozor, na fotografii nemusí být vaše dítě, mohou to být jeho věci, jeho hračky nebo nějaká věc, kterou samo vytvořilo nebo která ho charakterizuje. Můžete také kombinovat fotografii a koláž – nebo pro fotografii vytvořit speciální rámeček z věcí, které Vaše dítě charakterizují – třeba rámeček z gumových medvídků apod.
Báseň věnovaná mému dítěti / mým dětem – text, který si přečtou, až budou dospělé
Napište krátký text /zamyšlení, dopis, báseň/ svému dítěti / svým dětem, který si přečtou, až budou dospělé. Zkuste v tomto textu upřímně pojmenovat, jak je vnímáte v tomto konkrétním momentě Vašeho života.
Co Vám dělá radost? Co Vás trápí? A co byste jim jako jejich matka přála do budoucího života?
Zkuste se za ně pomodlit a popřát jim ze srdce to nejlepší.

Moje dětství, dětství mých dětí – regrese, co chci/ nechci předat další generaci
Zkuste napsat krátký text na téma „moje dětství“. Jako ilustraci k tomuto textu vyberte tři fotografie, které Vaše dětství nejlépe charakterizují.
Zkuste zavzpomínat. Jaká byla Vaše oblíbená hračka? Vaše oblíbené jídlo? Vaše oblíbená kniha? Čím jste chtěla být, až vyrostete? Jaká byla Vaše představa o budoucím životě, o Vaší budoucí rodině?
Nyní se zkuste zamyslet, jaké věci budou charakterizovat dětství Vašeho dítěte /Vašich dětí. Na co budou vzpomínat? Zkuste se podívat na Vaši bezprostřední přítomnost jejich očima.
Co ze svého vlastního dětství jim chcete nebo naopak nechcete předat? Čemu se rozhodně chcete vyhnout?
Vyfotografujte něco, co vám připomíná vaše dětství. Něco, co osloví vaše „vnitřní dítě“ (stánek se zmrzlinou, květiny..).

Věty, věty, věty
Napište na papír, jaké věty jste v dětství /i během dospívání/ nejčastěji slyšela od svých rodičů. U každé z vět napište „překlad“ – tedy jak jste si tuto větu interpretovala – a co Vám do života přinesla (dobrého nebo špatného).
Na druhou stranu papíru napište, co jste si v době svého dětství/dospívání přála nebo potřebovala od nich slyšet (nebo co byste ráda slyšela ještě i dnes)?

Můj partner, moje zrcadlo
Zkuste se podívat na internetové seznamky na texty seznamovacích inzerátů. Nechte se inspirovat těmito texty a napište dva fiktivní inzeráty za svého partnera – první inzerát takový, jakého jste ho viděla na počátku vašeho vztahu /princ na bílém koni/– druhý inzerát takový, jak partnera vidíte dnes /princ na bílém koni, který vypil sérum pravdy/. Tento text slouží pouze Vám. Můžete být tedy zcela upřímná.

Portrét mého partnera – jaký by si přál být (karikatura) nebo něco, co symbolizuje jeho profesi či jak působí navenek a jeho portrét, který vyjadřuje, jaký je skutečně.
Zanechte po bytě různé zdánlivě nenápadné vzkazy partnerovi či dětem (ze špaget na kuchyňské lince, z dětských kostek na zemi…).
Dream Book
Udělejte si chvíli sama pro sebe a zapřemýšlejte. Jaké jsou Vaše sny a plány do budoucna? Co byste si ráda splnila v příštích řekněme dvaceti letech? Zkuste nepřemýšlet za celou svoji rodinu, ale čistě sama za sebe ve věcech týkajících se Vašeho osobního rozvoje. Mohou to být plány pracovní, osobní, cestovatelské…
Vyberte několik nejdůležitějších z těchto snů (nezáleží na tom, zda jsou lehce uskutečnitelné) – a vytvořte svoji vlastní Dream Book – knihu svých snů, přání a plánů do budoucna. Kromě textů sloužících k charakterizaci jednotlivých snů opatřete svoji „knihu snů“ ilustracemi – fotkami, výstřižky z časopisů ve formě koláže či vlastními kresbami. Uložte knihu na místo, kde ji opět najdete, až budete chtít.

Vyfotografujte si své oblíbené místo, kde se cítíte dobře, obklopena popřípadě věcmi, s kterými je vám dobře…….

One thought on “tvůrčí listy pro maminky na rodičovské


Facebook
Google+
https://www.evamelo.cz/hello-world-2">
Instagram