Najdete mne

Kurz kreativního psaní a fotografie

Ukázka prací maminek na mateřské z kurzu, který proběhl v Pastelce - Líšni 2015

Workshop se zaměřením na to, jak práce s tělem a hlasem rozvíjí fotografování

V září 2013 proběhl na FAVU v atelieru performance workshop, který měl za cíl zkoumat, jak psychosomatické disciplíny, tedy ty, které propojují tělo a mysl (chcete-li duši) pozn. Hančil 2002 mohou pomoci při rozvíjení fotografování. Jak mohou napomoci např. při výběru toho, co budu fotografovat nebo co vybrat ze záplavy fotek, které "nacvakám" digitálním fotoaparátem.

Rozvrh workshopu a bližší info

Ahoj, dobrý den

projevili jste zájem o workshop fotografování s dílnou dialogického jednání (dále DJ), hlasové výchovy pod vedením Ivany Vostárkové a Feldekreisovy metody pod vedením Petry Oswaldové. Přihlásilo se zhruba 3x více zájemců než je kapacita workshopu, jelikož půjde o velmi intenzivní práci s individuálním zaměřením. Jak jsem zmínila dříve, celý workshop proběhne za podpory AMU.

Termín : 22.9. - 24.9. 2013

Místo konání : FAVU, atelier performance, Údolní, Brno 

Získala jsem grant AMU na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

V září 2013 (23. -25.9.)  pořádám za finanční podpory AMU workshop zkoumající, jak práce s hlasem, tělem a dialogické jednání - zde odkaz na bližší info nebo zde - rozvíjí fotografy. Workshop bude zdarma. Povede jej Ivana Vostárková,  hlasový pedegog, vyučuje od roku 1995 na pražské DAMU.

Ukázky prací studentů fotografie

Experimenty, které jsem se svými studenty dělala na Soukromé umělecké škole v Čakovicích - oboru fotografie či na Escole superior artística do Porto .